Betaling/priser


En plads hos Fuglereden koster 9100 kr.

Kommunens tilskud: 6663 kr.

Egenbetalingen pr. plads er derfor: 2437 kr.

Der vil være en regulering af prisen hvert år fra januar måned, eftersom kommunens tilskud også reguleres her.

Prisen er inklusive bleer, kost, drikkevarer, vådservietter/klude, solcreme, creme til rød numse. Hvis jeres barn har behov for specialkost eller andet, skal dette dog medbringes. Prisen inkluderer også ture ud af huset.

I skal selv ansøge jeres hjemkommune om tilskud til privat pasning af jeres barn. Dette modtager I månedligt via jeres NemKonto.

Beløbet skal være overført og tilgængeligt den 1. bankdag i måneden.

Indbetaler man ikke rettidigt, kan jeg nægte at modtage barnet, og pasningen vil først blive genoptaget, når pengene står på min konto.

Hvordan søger man tilskud:

Forældrene kan maximalt få tilskud fra kommunen på 6663 kr. pr. mdr.

Forældre kan ikke modtage tilskud under barsel.

Tilskuddet udbetales til barnets forældre via NemKonto og bliver ikke beskattet.

Tilskuddet videreføres til den private børnepasser som en del af den samlede betaling. Børnepasseren beskattes af indkomsten.

Der er mulighed for søskenderabat efter gældende satser, hvis I har flere børn i dagtilbud. Dette reguleres via tilskuddet fra kommunen.

Du kan finde mere information på Aalborg kommunes hjemmeside, via linket her:

Tilskudsregler til privat pasning i Aalborg Kommune

 

 
 
Tilbage til forsiden