Mine værdier


TRIVSEL. Min vigtigste opgave er at være med til at sørge for, at barnet trives – på alle måder. Nogle af de ord, der dukker op i forbindelse med trivsel, kunne hos mig f.eks. være:
 • Nærvær. Møder barnet hvor det er, så det føler sig set og kan mærke, at det er vigtigt.
   
 • God tid, så barnet har tid til at øve sig og lære f.eks. at drikke selv af koppen eller at tage jakken på. Der skal være god tid til at lære, at vi hjælper hinanden med f.eks. at dække bordet eller rydde op inden vi skal spise.
   
 • Empati og fleksibilitet. Mærke efter hvad vi skal i dag, så det bliver børnenes behov der afgør det, og ikke kun mine planer. Ingen får noget godt ud af det, hvis jeg holder fast i mine planer for dagen, hvis børnene ikke ”har samme planer som mig”
   
 • Omsorg. Omsorg for hinanden og for sig selv. Lære barnet de basale værdier, som at der er nogen der trøster når man har slået sig, at man behandler hinanden ordentligt, venter på tur osv.
   
 • Ude-liv. Opleve naturen og livet omkring os. Dette gør, at vi holder jordforbindelsen, sætter tempoet ned og glæder os over det, der er tæt på.
   
 • Stabilitet og genkendelighed giver tryghed, og når barnet kan kende hverdagen og omgivelserne, så er det åbent for læring og kreativitet.
   

Musik og bevægelse skaber glæde og bevidsthed omkring ens egen krop. Sange med fagter, rim og remser stimulerer barnets sprogudvikling, og dans til go’ musik får smilet frem hos os alle, og styrker barnets motorik

 

 
 
Tilbage til forsiden