Sygdom


Hvis jeg er syg vil I få besked herom mellem kl. 6-6.30. I får naturligvis besked igen når jeg er klar.

Hvis jeres barn er sygt, vil jeg gerne vide det hurtigst muligt, og når barnet er klar igen, skal jeg have besked herom.

Bliver jeres barn sygt i Fuglereden, bliver I kontaktet med henblik på at hente barnet.

 

Vejledning om håndtering af sygdom hos private pasningsordninger.

Håndtering af sygdom blandt børnene i dagtilbuddet er et fælles ansvar, som ligger både hos den private passer og børnenes forældre.

Det fælles ansvar ligger i at mindske smitte og sygdomsperioder for børnene og det kræver et godt samarbejde.

Denne vejledning er lavet ud fra sundhedstyrelsens anbefalinger som en guideline til børnepassere og forældre. På sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk) kan man finde yderligere materiale og vejledning.

Hvornår er barnet syg?

Barnet er sygt og kan ikke komme hos den private børnepasser, hvis barnet har nogle af disse symptomer:

  • Barnet virker utilpas og mangler overskud.

  • Barnet er så forkølet, at almentilstanden er påvirket.

  • Hvis barnets temperatur viser 38 grader eller derover.

  • Hvis barnets ikke kan følge en normal hverdag og deltage i aktiviteter/tur ud af huset.

  • Hvis barnet kaster op.

  • Hvis barnet har diarre.

Som forælder skal man vurdere, om barnet kan fungere uden særlig hensyntagen hos passeren og blandt de andre børn. Er barnet ked af det, pylret og har det brug for en voksen hele tiden, så er barnet sygt og har brug for at være hjemme.

Børn der har fået/skal ha’ febernedsættende/smertestillende medicin, for at klare dagen, skal heller ikke i pasning.

Barnet kan blive ringet hjem, hvis den private børnepasser vurdere at barnet er sygt.

Hvornår må barnet komme hos den private børnepasser igen?

Kommer et barn tilbage i pasning, uden at være helt rask, har barnet pga. nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen og evt. pådrage sig anden sygdom eller smitte de andre børn eller børnepasseren. Det er derfor en god ide, at lade barnet følge syndhedsstyrelsen anbefaling om, at blive hjemme i mindst ét døgn, efter, det er feberfrit.

Det anbefales at komme tilbage når:

  • Barnet ikke smitter mere (se sundhedsstyrelsens vejledning, smitsomme sygdomme hus børn og unge.) fx. Anbefales der ved Roskildesyge (norovirus) 2 døgn hjemme efter opkast og diarre er ophørt, og afføringen skal igen være normal.

  • Barnet er rask. Dvs ingen feber, almentilstanden er upåvirket, ikke træt, kan deltage i hverdagen uden særlig hensyn/pasning.

  • Barnet skal kunne spise normal kost, som det plejer,

  • Barnet skal kunne sove som det plejer.

 

Se hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler her

 

 
 
Tilbage til forsiden